Budowanie zespołu

Budowanie Zespołu

Forming W tej fazie następuje dobór członków grupy. W przypadku zespołów projektowych najczęściej jest to selekcja specjalistów, którzy mają wspólnie osiągnąć konkretne cele. Forming to czas poznawania się członków teamu, integracji, budowania relacji i poczucia przynależności, co jest szczególnie ważne dla późniejszej dobrej kooperacji poszczególnych osób w zespole.

Największe osiągnięcia Gammy

Największe osiągnięcia Gammy

Największym jakościowo i ilościowo osiągnięciem jest wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wdrożeniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego, członka korpusu służby cywilnej. Dotyczy ono około 200 tyś. urzędników w Całej Polsce.

Formularze oceny pracownika w zakresie stopnia realizacji celów

Formalnym elementem metody zarządzania przez cele jest arkusz celów. Stanowi on umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (przełożonym) dotyczącą najważniejszych celów i oczekiwanych rezultatów. Roczny cykl ZPC powinien rozpocząć się od uzgodnienia pomiędzy bezpośrednim przełożonym a pracownikiem celów na dany rok i ich formalnego zapisania w arkuszu.

Czym jest zarządzanie przez cele?

ZPC jako koncepcja zarządzania została po raz pierwszy opisana w 1954 r. w książce „The Practice of Management” autorstwa Petera F. Druckera. Pisał on w niej, iż „skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi”. Koncepcja przedstawiona w książce została nazwana „zarządzaniem przez cele i samokontrolę”.

O modelu i kompetencjach

O modelu i kompetencjach

Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia danej organizacji kompetencji. Kompetencje w modelu są odpowiednio pogrupowane i przypisane do poszczególnych stanowisk. Zdefiniowane i przypisane do stanowiska kompetencje, wskazują, jakie zachowania powinien wykazywać pracownik, aby osiągać najlepsze na danym stanowisku efekty pracy.