Strona Główna

Model uczenia się przez doświadczenie

Model uczenia się przez doświadczenie

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, że historia edukacji sięga V w p.n.e. To już dwadzieścia sześć wieków. A to tylko jej oficjalna strona. Nie mniej jednak, edukacja dotyczy każdego z nas. W zasadzie dziś pochłonęła ogromne obszary naszych zasobów czasowych. Od wieków nikt nie miał wątpliwości, że należy uczyć. Nieco więcej kłopotów… Czytaj dalej Model uczenia się przez doświadczenie

Szkolenia z negocjacji

Szkolenia z negocjacji

Negocjacje to proces, w którym obie strony chcą dojść do takiego porozumienia, przy którym osiągną swoje cele, nie odczuwając straty. Negocjacje to sztuka, której warto się nauczyć, aby zawsze dochodzić do konsensusu i nie pozwalać drugiej stronie na stawianie warunków godzących w nasze interesy.

Największe osiągnięcia Gammy

Największe osiągnięcia Gammy

Największym jakościowo i ilościowo osiągnięciem jest wsparcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we wdrożeniu indywidualnego programu rozwoju zawodowego, członka korpusu służby cywilnej. Dotyczy ono około 200 tyś. urzędników w Całej Polsce.

Wpływ społeczny w procesie sprzedaży

W roku 1971 Denis Regan przeprowadził następujący eksperyment: Uczestnicy eksperymentu oceniali dzieła sztuki (jeden z nich był pomocnikiem eksperymentatora – był podstawiony). Następnie w przerwie podstawiona osoba wychodziła i wracała z dwiema butelkami coli mówiąc

Trzy poziomy analizy potrzeb

Poziom sprzedażowy Trój-poziomowej analizy potrzeb klienta Celem analizy potrzeb sprzedażowych jest zebranie informacji dotyczących oczekiwań Klienta wobec formy współpracy z Twoją firmą.

Formularze oceny pracownika w zakresie stopnia realizacji celów

Formalnym elementem metody zarządzania przez cele jest arkusz celów. Stanowi on umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (przełożonym) dotyczącą najważniejszych celów i oczekiwanych rezultatów. Roczny cykl ZPC powinien rozpocząć się od uzgodnienia pomiędzy bezpośrednim przełożonym a pracownikiem celów na dany rok i ich formalnego zapisania w arkuszu.

Czym jest zarządzanie przez cele?

ZPC jako koncepcja zarządzania została po raz pierwszy opisana w 1954 r. w książce „The Practice of Management” autorstwa Petera F. Druckera. Pisał on w niej, iż „skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi”. Koncepcja przedstawiona w książce została nazwana „zarządzaniem przez cele i samokontrolę”.

O modelu i kompetencjach

O modelu i kompetencjach

Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia danej organizacji kompetencji. Kompetencje w modelu są odpowiednio pogrupowane i przypisane do poszczególnych stanowisk. Zdefiniowane i przypisane do stanowiska kompetencje, wskazują, jakie zachowania powinien wykazywać pracownik, aby osiągać najlepsze na danym stanowisku efekty pracy.