Zarządzanie

Przykazanie IV. Zarządzanie Talentami jest procesem spójnym ze wszystkimi procesami HR.

Lubimy w Gamma Consulting modę na strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, gdyż zmusza ona działy HR do uspójnienia i połączenia wszystkich procesów realizowanych w tym obszarze. Program z zakresu zarządzania talentami powinien być również integralną częścią realizacji strategii organizacyjnej. Takie podejście przede wszystkim wzmacnia efektywność procesów zarządzania zasobami ludzkimi oraz umożliwia pracownikom lepsze ich zrozumienie. Wiele… Czytaj dalej Przykazanie IV. Zarządzanie Talentami jest procesem spójnym ze wszystkimi procesami HR.

Przykazanie II. Działania z zakresu Zarządzania Talentami są przejrzyste dla wszystkich pracowników.

W ramach Przykazania I pisałam głównie o tym, że kampania komunikacyjna w zakresie Zarządzania Talentami powinna docierać do wszystkich pracowników niezależnie od szczebla zarządzania. Ważne jest również komunikowanie różnymi kanałami, tak aby informacje zostały przyswojone i zapamiętane przez personel. To co należałoby podkreślić natomiast przy Przykazaniu II to „transparentność” całej koncepcji i procesu.

Przykazanie I. Cała organizacja wie, czym jest Zarządzanie Talentami.

Dawno dawno temu … pracowałam w organizacji, gdzie zarządzanie talentami było tajne (naprawdę!). I jak pewnie się domyślacie uczestnicy niestety nie żyli długo i szczęśliwie. Tajność programu dla utalentowanych pracowników i działań z nim związanych była podyktowana obawą zarządu przed źle wybranymi uczestnikami programu, których wskazywała kadra menedżerska.

Wartości – kilka pytań i odpowiedzi

Czym są wartości w Organizacji? Wartości są wszystkim tym, co uchodzi za ważne i cenne dla Organizacji, pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń organizacji. Zwykle, w realiach zawodowych mamy do czynienia z  pewnymi zasadami, zawierającymi nie tylko obowiązki ale i prawa. Wartości są czymś, co spaja wszystkie obszary funkcjonowania Organizacji.

O zarządzaniu przez kompetencje słów kilka

O modelu i kompetencjach Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia danej organizacji kompetencji. Kompetencje w modelu są odpowiednio pogrupowane i przypisane do poszczególnych stanowisk. Zdefiniowane i przypisane do stanowiska kompetencje, wskazują, jakie zachowania powinien wykazywać pracownik, aby osiągać najlepsze na danym stanowisku efekty pracy.

Raport – Zarządzanie, talenty 2014

16 maja 2014 roku w ramach Dnia Otwartego „Gamma jakiej nie znacie”, Gamma Consulting przeprowadziła warsztat dla pracowników działów HR „Koniec wojny o talenty?”. Uczestnicy dyskutowali  głównie na temat definiowania profilu utalentowanego pracownika i doboru efektywnych działań rozwojowych. Poruszona została również kwestia różnicy pomiędzy „potencjałem”, a „talentem” oraz proaktywnego zarządzania talentami. Poniższy raport powstał na… Czytaj dalej Raport – Zarządzanie, talenty 2014

Nie można mieć wszystkiego?

W trakcie  rozmowy oceniającej z jednym z moich najlepszych pracowników podsumowując obszary do dalszego rozwoju (oczywiście było ich niewiele!) usłyszałam słowa, które bardzo mnie wtedy rozbawiły: „super, ale wiesz, że nie można mieć wszystkiego?”.