Przywództwo

Przywództwo to nie tylko forma i metodyka zarządzania zespołem czy odpowiedzialność za sukcesy i porażki grupy. Przywództwo to przede wszystkim długotrwały proces rozwijania potencjału pracowników, którzy jak wiadomo mają liczne oczekiwania wobec szefa.

Nie od dziś wiadomo, że każdy pracownik oczekuje od swojego przełożonego pewnych zachowań, które kreują jego wizerunek, budują autorytet i mobilizują do dalszej pracy. Czego więc pragnie szeregowy, niczym nie wyróżniający się pracownik? Przede wszystkim chciałby zostać zauważonym. Sposób traktowania podwładnych ma bardzo istotne znaczenie w trakcie tworzenia grupy i budowania relacji interpersonalnych. Pracowników należy traktować w sposób zindywidualizowany, aby każdy z nich czuł się przynależny do grupy, a jednocześnie miał świadomość, że jego praca nie idzie na marne. Pomijany, traktowany oschle i obojętnie pracownik nie będzie w pełni wydajny. Swoje obowiązki „odbębni” bez żadnego zaangażowania, odliczając jedynie godziny do końca pracy. Drugim, bardzo istotnym elementem jest potrzeba podniesienia kompetencji i samorealizacji. Jest to kluczowe zarówno dla pracownika (zwiększa swoje kwalifikacje i ma możliwość rozwoju swoich umiejętności), menadżera (który wzmacnia swój autorytet) oraz firmy (zyskującej wyspecjalizowaną kadrę). Innym elementem jest pragnienie poczucia bezpieczeństwa. Rozumieć możemy to dwojako, ponieważ każdemu pracownikowi zależy na przyjaznej atmosferze w miejscu pracy, dzięki której zwiększona zostaje wydajność zespołu i ma miejsce wyłącznie zdrowa rywalizacja. Kluczową rolą menadżera w tym przypadku jest szybkie reagowanie na pojawiające się konflikty czy nieporozumienia. Innym elementem jest świadomości stabilizacji zatrudnienia pracownika. Pewność, że nie zostanie on zwolniony w przeciągu najbliższych dni, tygodni czy miesięcy daje mu bufor bezpieczeństwa,  i pozwala dostrzec zalety jego samorealizacji. Do bardziej wyspecjalizowanych potrzeb możemy zaliczyć chęć przynależności do elitarnej grupy w swoim fachu. Pracownik dzięki temu buduje pewność siebie, staje się dumny z pracy w danej firmie i zwiększa swoje osiągnięcia.

Pamiętaj jednak, że jako menadżer musisz być mistrzem samokontroli. Stoicki spokój podczas rozwiązywania konfliktów, podejmowanie szybkich, ale przemyślanych decyzji to nieodłączny element pracy na tym stanowisku. Nie wolno Ci okazywać emocji, pochopnie decydować o sprawach istotnych dla przedsiębiorstwa, a tym bardziej wpływających na pracowników. W gestii menadżera leży budowanie poczucia odpowiedzialności za realizację zadań i wpływ na wydajność pracy zespołu.

Aby pogłębić swoją wiedzę z tematu zapraszamy na szkolenie przywództwo.